شیعه پاسخ دهد!

نویسنده کتاب آلفوس در جلد دوم کتاب خود در بخش سوم، قسمت سوال، پس از طرح شبهات شیعیان و پاسخگویی به آنها بر اساس قرآن؛ اقدام به طرح 63 سوال نموده اند و از شیعیان خواسته تا پاسخی علمی و منطقی ارائه دهند نه جدلی و کلامی!

1- مهمترين عامل در انجام هر تخلف يا گناهي: انگيزه و نيت جرم است. لطفاً پاسخ بفرماييد كه انگيزة حضرت ابوبكر و حضرت عمر از غصب خلافت چه بوده است؟ به عبارتي ديگر، اين افراد در زمان خلافتشان مرتكب چه اعمالي شدند كه ارزش جهنم رفتن را داشته باشد؟ آيا كاخي ساختند يا اقوام خود را روي كار آوردند يا به مردم، ظلم و ستم كردند يا شيوه و روشي جديد و ديني نو بنا نهادند؟ (در اينصورت آيا سكوت علي و مصلحت انديشي او ديگر جايز بود و معنا و فايده اي داشته؟) يا خلافت را در خاندان خود موروثي كردند؟ فقط مي ماند اين بهانة بچه گانه كه آنها حسادت كردند؟ ولي سئوال اينجاست: آيا يك نفر حسود،70 مرتبه در حق رقيبش مي گويد: لولا علي لهلك عمر و با دختر او ازدواج مي‌كند و با او مشورت مي كند و چندين بار به حديث  من كنت مولاه فهذا علي مولاه استناد مي كند!!! كه اگر معناي مولي خليفه مي شد محال بود هر سه خليفة اول، چندين بار به اين حديث، اشاره كرده باشند و…


2- چرا حضرت علي در قبال غصب خلافت، سكوت نمودند؟ اگر براي مصلحت بود پس چرا از رفتن حضرت عمر به ميدان جنگ ايران و روم جلوگيري كردند؟ و چرا با فرزندان خود حسن و حسين از حضرت عثمان در برابر شورشيان دفاع نمودند؟ آيا فقط يك سكوت كافي نبود تا خود به خود، مسائل به نفع علي، حل شود؟


3- چرا در سقيفة بني ساعده حتي يك نفر هم به واقعة غدير اشاره نمي كند و حتي پس از آن در 2 سال و نيم خلافت حضرت ابوبكر و 10 سال خلافت حضرت عمر؟ (البته واقعة غدير صحت دارد ولي موضوع، مربوط به خلافت و تعيين جانشين، نبوده است و در آن يكي دو موردي هم كه 12 سال بعد در شوراي حضرت عمر، به آن اشاره شده از باب عنايت پيامبر به دوستي با علي بوده و نه خلافت علي) البته محققان شيعه با عرقريزان فراوان، پاسخهايي جدلي و كلامي به اين سئوال بسيار ساده و در عين حال، دشوار داده اند ولي پاسخ آنها پاسخ اين سئوال است كه چرا انصار براي انتخاب خليفه در سقيفه جمع شده اند. ولي سئوال ما چيز ديگري است: چرا كسي در سقيفه به واقعة غدير اشاره نمي‌كند‌؟ مگر نمي گوييد تعدادي از انصار در سقيفه مي‌گفتند ما فقط با علي بيعت مي كنيم پس دوست علي بودند پس چرا به واقعة غدير و نقض بيعت و پيمان الهي و سفارشات پيامبر اكرم، اشاره اي نمي كنند؟ و فقط مي‌گويند كما با علي بيعت مي كنيم. (عجيب است مگر در غدير خم بيعت نكرده بودند در اين صورت بايد مي گفتند ما بيعت خود با علي را نمي شكنيم. ضمنا هنوز كسي انتخاب نشده بوده كه بخواهد خفقان براه بيندازد)  اگر هم بگوييد: اشاره شده ولي مورخين از ترس حكومتهاي سني، ثبت نكرده اند پس چگونه اصل واقعه (يعني واقعه غدير خم) توسط 110 نفر از صحابه، نقل و در تاريخ ثبت شده ولي اشارة به آن ثبت نشده است؟!!!!


4- شما طبق حديثي مي گوييد: علي خير البشر (علي بهترين بشر است. البته در اينكه حضرت علي فردي بسيار والا با كمالاتي بي حد بوده اند شكي نيست ولي چرا ما بايد مقام نبي اكرم و ساير پيامبران الهي را پايين بياوريم؟ و اگر اينها غلو نيست پس غلو چيست؟) در قرآن كريم خطاب به نبي اكرم آمده: [قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ] {الكهف:110}: بگو من نيز بشري مانند شما هستم. پس چرا نبايد پيامبرصلی الله علیه و سلم خير بشر باشند؟


5- چرا شيعه در سه قرن اول هجري، اجتهاد را باطل مي دانست (و آنرا فقط در حوزة صلاحيت معصوم مي‌دانست) ولي پس از آن، باب اجتهاد را يكسره در فقه باز كرد؟


6- مردي از حضرت علي قبل از جنگ جمل مي پرسد آيا امكان دارد طلحه و زبير و عايشه بر باطل باشند؟ حضرت علي به او مي فرمايند: تو اشتباه كردي از آنجا كه فكر مي كني افراد، ملاك تشخيص حق و باطلند. ولي حق و باطل را ملاكي است كه افراد با آن سنجيده مي شوند. سئوال:

– چرا حضرت علي در پاسخ به اين مرد، نمي فرمايند: علي مع الحق و الحق مع علي؟!!!

– چرا در اين حديث (علي مع الحق) بر خلاف عقيده حضرت علي ايشان ملاك حق معرفي شده اند؟ (البته لعنت بر منكر حق بودن علي، ولي شيعه قصد دارد از اين حديث برداشت معناي عصمت بدون احتمال ذره اي خطا بدهد كه البته فقط خداوند اينگونه است)

– چگونه شخص پرسشگر از اين حديث (علي مع الحق) بسيار مهم و معروف بي خبر بوده است؟


7- پيامبر اكرم دو دعا را مرتب مي خوانده اند: ربنا لا تكلنا الي انفسنا طرفه عين ابدا: خدايا مرا حتي براي يك لحظه به خود وامگذار. و ديگر اين دعا: خدايا بر حيرت من بيفزا. اكنون بيان بفرماييد چرا دعاي اول با اعتقاد به عصمت تكويني (يعني عدم امكان ذاتي و سرشتي حتي خطا و اشتباه) در خصوص نبي‌اكرم و مورد دوم با داشتن علم غيب در تضاد است؟ (كسي كه از همه چيز و همه جا با خبر است از چه چيز بايد در حيرت باشد!)


8- آيا بين آية: لا موثر في الوجود الا الله با اعتقادات شما به توسل و وساطت تضادي وجود ندارد؟ و همچنين آيات بيشماري مانند: امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء و…


9- آيا توحيد كه هدف اصلي است بين اينهمه قبر و مقبره و دعا و زيارتنامه و مرشد و شيخ و مجتهد و خرافه و تعصب گم نمي شود؟


10- علت رواج و قرائت روز و شب زيارت عاشورا كه در آن 18 بار كلمة لعن بكار رفته چيست؟ اين روايت، خبر واحد است و فقط از سه طريق، روايت شده كه در دو طريق آن، اسامي افراد غالي وجود دارد و طريق سوم نيز يك نفر مشكوك به غلو در سلسلة روات وجود دارد؟ آيا لعن، روش خدا و پيامبرصلی الله علیه و سلم و ائمه بوده است؟ (در ابتداي زيارت كه راوي از قول امام باقر مي گويد ثواب قرائت اين زيارت هزار هزار حج و هزار و هزار شهيد و… است انديشه هاي غلو به خوبي موج مي زند) و چگونه است كه پيامبري كه فرموده: من برانگيخته نشده‌ام لعن كننده بلكه دعوتي دارم همراه با رحمت (اني لم ابعث لعانا…) چگونه اين حديث به قول شما قدسي را نقل مي كند كه در آن 18 بار نزديكترين و وفادارترين ياران خود را لعنت كرده است!!!! و چگونه است كه علي در نبرد صفين به ياران خود مي‌گويد به سپاهيان شام توهين نكنيد و چرا در قرآن آمده كه به خدايان كافران توهين نكنيد و چرا و چرا و چرا؟

شما مي گوييد اين زيارت، حديث قدسي است و از طريق پيامبرصلی الله علیه و سلم به حضرت علي و سپس بقيه امامان، منتقل شده است. چرا با وجود تصريح به نام ابن زياد در اين زيارت، حضرت علي به پدر او سمتها و اختيارات فراواني در حكومت خويش داده‌اند؟


11- لطفا روند تدريجي شكل گرفتن نيابت خاصه به نيابت عامه و پس از آن ولايت فقيه و در نهايت ولايت مطلقة فقيه را در ادوار مختلف تاريخي بيان بفرماييد؟


12- علت تشابه فكري و حتي ظاهري بسيار فراوان، ميان خوارج با افراد مصطلح به حزب اللهي و گروه كاوه و ابوذر و… در ايران، چيست؟


13- علت تشابهات حيرت انگيز، ميان فريسيان و روحانيون يهود با حزب اللهي ها و روحانيون در چيست؟


14- شما علت واقعه عاشورا را عدم تعيين حضرت علي به عنوان اولين خليفه مي‌دانيد. چنانچه حسب عقيدة شما اين خلافت به صورت موروثي در خاندان علي مستقر مي شد آيا پس از يك قرن همان بلايي كه بني عباس بر سر بني اميه آورد آيا بني اميه بر سر بني هاشم نمي آورد؟ و آنگاه به جاي 72 نفر 72هزار نفر را نمي كشتند؟

15- چرا اهل سنت، امت واحدند و حتي 4 گروه آنها پيرو 4 مجتهدند (يعني اينكه با هم اختلاف عقيدتي ندارند بلكه فقط اختلاف فقهي دارند مانند پيروان دو مجتهد در شيعه) ولي شيعه پس از قتل عثمان، تا كنون به هزار و يك فرقه تقسيم شده و هزار و يك دروغ و خرافه و هزار و يك تفرقه و دشمني با ساير مسلمين؟


16- در فرهنگ گذشتة شيعه، اعتقاد به تحريف قرآن و حذف نام علي از آيات قرآن و ولايت مطلقة امامان بر زمين و زمان و مشاركت آنها در ادارة خلقت با خداوند و… به شدت و عمق هر چه تمامتر، وجود داشته كه البته اكنون، بسيار كمرنگ شده. اكنون، چه تضميني وجود دارد كه ساير اعتقادات شما درست باشد؟


17- خدا در قرآن فرموده به جز شرك،هر گناهي را از شما مي‌بخشم آيا نمي‌ترسيد و حتي يك درصد احتمال نمي دهيد كه گرفتار شرك آن هم از نوع جلي باشيد؟


18- چرا اهل سنت در اين 14 قرن هر گونه انديشه اي را در خودش جذب كرد و به نوعي اصلاح كرد و پذيرفت (مانند عقايد اشاعره و معتزله و…) ولي نتوانسته با شيعه كنار بيايد؟ آيا اين به خاطر آن نيست كه عقايد شيعه در تضاد كامل با دو اصل اساسي اسلام يعني توحيد و سنت است (زيرا دشمني شيعه با اصحاب است و سنت رسول الله از طريق همين اصحاب و با جانفشاني آنها دست به دست گشته و به ما رسيده است)


19- آيا عزاداري (به اين شيوه) نوعي اعتراض به خداوند نيست؟ و اينگونه عزاداري چه جايگاهي در سنت نبوي و علوي داشته است؟ و مگر نه اينكه پيامبران اصلًا آمدند تا با مراسمات و آداب و روسم خرافي خرافي مبارزه كنند؟


20- ساختن و آباداني قبور، چه جايگاهي در سنت نبوي و علوي داشته است؟


21- چرا هيچيك از آيات قرآني مورد استناد شيعه را نمي توان با آيات قبل و بعد از آن، ثابت كرد يا تفسير نمود و توضيح داد و حتماً بايد معناي هر آيه را بدون در نظر گرفتن آيات قبل و بعد و فقط و فقط با مراجعه به روايات و احاديث  تاريخي (آن هم به صورت گزينشي، يعني بعضي از روايات تاريخي) فهميد؟


22- خداوند در يكصد آيه از قرآن كريم از اصحاب پيامبرصلی الله علیه و سلم، تمجيد كرده است ولي شيعه معتقد است همة  اصحاب، به جز سه يا پنج نفر پس از نبي اكرم مرتد شدند، تكليف چيست؟


23- چرا ام كلثوم با قاتل مادرش فاطمه (يعني حضرت عمر) حاضر به ازدواج شد؟ (در اصول كافي حديث صريحي در تاييد اين كه ام كلثوم، دختر علي همسر عمر، بوده است وجود دارد)


24- چرا در تاريخ يعقوبي (شيعه) مي خوانيم كه پيامبرصلی الله علیه و سلم در گوش محسن، اذان گفت و اين نام را براي او انتخاب كرد و او در خردسالي بر اثر بيماري درگذشت؟ (شما مي گوييد حضرت عمر يا قنفذ قاتل او بوده اند!!!!)


25- چرا نام حضرت علي، صريحاً در قرآن به عنوان خليفه ذكر نشده است؟ (اشاره به عدم ذكر شيوه نماز، قياس مع الفارق است و قياس امامت كه به قول شما از اصول دين است با فروع فروع دين اشتباه است. ضمن اينكه موضوع مهم امامت بالاتر از نبوت، كجا و شيوة نماز كجا؟)


26- چرا خرافات هندي و عراقي و اسرايليات يهودي و خرافات يهودي و مسيحي در فرهنگ ايراني شدت و نمود بيشتري دارد تا در فرهنگ اهل سنت؟ آيا اين به خاطر زمينة مستعد و روحيه زودباور ايراني ها نيست؟

27- بيشترين ظلم و ستم در تاريخ، نسبت به اهل بيت از جانب مدعيان تشيع بوده است امام حسين را همان مردم كوفه كه هميشه دم از حب اهل بيت مي زدند كشتند. حضرت علي توسط يكي از افراد سپاه خودش و شيعيان خيلي تندرو خودش، شهيد شد. و… پس شيعه به چه كسي معترض است؟


28- يكي از اعتراضات مكرر شما بر اهل سنت اين است كه قرآن در كنار امام بايد فهميده شود و قرآن به تنهايي قابل فهم نيست. سئوال اينجاست: اكنون كه امامي در قيد حيات نيست قاعدتاً بايد به احاديث اين امامان رجوع كنيم. معتبرترين و قديمي ترين كتاب شيعه در اين زمينه اصول كافي است. ولي علامه برقعي (مجتهد شيعه) كتابي نوشته به نام بت شكن و در اين كتاب اكثر احاديث كافي را مخالف قرآن و يا از نظر سلسله روات ضعيف و ناموثق تشخيص داده است پس تكليف، چيست؟ همچنين مسائل مستحدثه روزافزون كه در احاديث نيست را چه بايد كرد؟


29- آيا بين امامت منصوص با خاتميت، تعارض جدي وجود ندارد؟ با عنايت به اينكه شيعه مقام امامت را بالاتر از نبوت مي داند آيا اين تعارض شديدتر نمي‌شود؟ اگر هم مي گوييد به خاطر عدم آمادگي مردم، لازم بوده امامت امتداد رسالت باشد چرا خداوند مثل هزاران سال قبل، نبي نفرستاد؟ و چرا پس از حضرت عيسي تا رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم يك دورة 600 ساله بدون حتي يك پيامبر و يا امام داريم كه نه زمين به آسمان مي آيد و نه آسمان به زمين. پس امان زمين و زمان در آن دوران، كه بوده؟! و همچنين: هادي مردم؟ در آخر: چرا حتي همين امامت كه 240 سال طول كشيد هم جواب نداد؟


30-  بسياري از آيات قرآن، مخالف وجود علم غيب در انسان است، پاسخ شما چيست؟ (مثل اعراف/188)


31- عدل، جزو اصول مذهب شيعه است پس چرا خداوند، جانشيني را منحصر در خاندان علي كرد؟ و چرا دستور داد فدك، فقط به حضرت فاطمه بخشيده شود؟


32- دهها آية قرآن، مي گويد اي پيامبر به مردم بگو من مزد و اجر رسالت از شما نمي خواهم اگر خلافت به صورت موروثي در خاندان دختر ايشان باشد و فدك را نيز به ايشان داده باشند تكليف اين آيات چه مي شود؟


33- لطفاً نقش خواجه نصير الدين طوسي شيعه را در حملة هولاكو خان مغول به بغداد و كشتار يك ميليون نفر از مسلمانان آنجا را بيان نماييد؟


34- تمامي آياتي كه در آن كلمة منافق و منافقين آمده مربوط به ده سال آخر اقامت پيامبرصلی الله علیه و سلم در مدينه بوده و در آيات مكي (يعني دوران 13 ساله اقامت پيامبر در مكه) حتي يك بار هم كلمه منافق وجود ندارد به كدامين دليل، شيعه برخي از مهاجرين را مشمول منافقين مي داند؟ آيا شيعه عالمتر از خداوند است؟


35- لطفاً نظر خود را دربارة اين حديث متواتر نبي اكرم بيان فرماييد: خداوند لعنت كند يهود و نصاري را كه قبر پيامبرانشان را قبله و مسجد قرار دادند!


36- چرا پيامبرصلی الله علیه و سلم در نماز از مهر استفاده نمي كرده اند؟ آيا نعوذ بالله ايشان از تكنيك تبديل خاك به مهر بي‌اطلاع بوده اند؟ يا اينكه وسايل آنزمان اجازة توليد چنين محصول استراتژيك را نمي‌داده است؟


37- چرا پيامبر اكرم روي قبور شهداي احد به خصوص حمزه، ساختماني بنا نمي‌كنند؟ يا روي قبر پسرش ابراهيم يا روي قبر حضرت خديجه يا شهداي بئر معونه و… و چرا به حضرت علي فرمان مي‌داده اند قبرها را با سطح زمين، يكي كنند؟


38- آيا شباهتي بين عمل فراعنه در آباداني و ايجاد عمارت بر روي قبور(اهرام مصر) و اهتمام يهوديان و مسيحيان و هنديها به آباداني قبرستانها با عقايد شيعيان در اين زمينه وجود ندارد؟


39- شما مي گوييد نبي اكرم فرموده اند: نام فرزندي از ايشان كه قيام مي كند همنام ايشان و نام پدرش نام پدر ايشان (عبدالله) است چرا نام پدر امام مهدي، حسن است نه عبدالله؟


40- امام در سياق قرآن به معناي الگو است شما چگونه از آن برداشت خلافت مي‌كنيد؟


41- شما در مورد بدعتگزار بودن خلفاء زياد قيل و قال براه مي اندازيد لطفاً بيان فرماييد در زمان حيات رسول خدا كدام يك از موارد زير وجود داشته:

وجود اصنافي به نام مرجع تقليد، ولي فقيه، روحاني و اينكه مردم حتما بايد مقلد افرادي خاص باشند؟ (چرا ملاصدرا با تقليد مخالف بوده است و چرا علماء او را از شهر بيرون مي‌كنند؟)

ساختن و تعمير و آباد كردن قبرها و احداث بنا روي آنها.

وجود چيزي به نام مهر

عزاداري (به جز گريه) و وجود دهه هاي اول و دوم و سوم و خودآزاري و زنجير زني و سينه زني و براه انداختن كارناوالهاي خياباني و قمه زني و…

وجود جمله اشهد ان علي ولي الله در اذان. (در حاليكه شيخ صدوق در من لايحضر الفقيه غاليان را لعنت كرده كه اين جمله را – تهينا و تبركاً – وارد اذان كرده اند!)

در اصول كافي حديثي هست كه زراره در آن روش وضو گرفتن را از امام محمد باقر توضيح مي دهد. سئوال:

1- زراره تا آن روز چگونه وضو مي‌گرفته مگر پدر و مادرش سني بوده‌اند؟

2- مگر امام محمد باقر روزي حداقل 5 بار وضو نمي گرفته اند و او نمي ديده؟

خمس (يعني در يافت يك پنجم منافع ساليانه از مردم و نه يك پنجم غنايم جنگي) براستي چرا حتي يك روايت معتبر تاريخي(در كتب قديمي مانند سيره ابن اسحاق يا تاريخ طبري و حتي تاريخ يعقوبي شيعه)  وجود ندارد كه پيامبر اكرم در ده سال حكومت در مدينه و حضرت علي در 5 سال خلافتشان از مردم (كسبه و بازرگانان و كشاورزان و دامداران) به عنوان خمس، سود منافع ساليانه را دريافت كرده باشند ولي به كرات رواياتي را مي بينيم كه خمس غنايم جنگي را دريافت كرده اند؟

قرائت زيارتنامه هاي موجود در مفاتيح توسط اصحاب (به خصوص زيارات عاشورا و دعاي ندبه و دعاي عهد و…) آيا وجود داشته است؟

توسل اصحاب پيامبرصلی الله علیه و سلم به قبر حضرت حمزه يا قبر پدر و مادر نبي اكرم، آيا وجود داشته است؟

لعن و نفرين بتها و خدايان كافران.

پيامبرصلی الله علیه و سلم به حضرت حمزه لقب سيدالشهداء را دادند ولي شما اين لقب را به امام حسين (ع) داده‌ايد (البته من، خاك پاي امام حسين هم نمي شوم ولي بحث بر سر بدعت و نوآوري است اگر خوب است چرا براي ديگران بد است و اگر بد است چرا شما انجام مي دهيد؟)

ارتباط با دولتهاي مشرك و كافري كه خدا را قبول ندارند و حتي مبادلات گستردة تجاري با آنها. مگر اين كار طبق نص صريح قرآن و احاديث متواتر، گناه كبيره و حرام نيست؟

آيا پرداخت 24% سود سالانه در برخي موسسات و بانكهاي ايراني سود است يا ربا؟ اگر مضاربه يا هر چيز ديگر است چرا هميشه سود است و هيچگاه خبري از ضرر نيست؟ و چرا حتي در بانكهاي ملل كفار چنين بهره هايي داده نمي شود؟

البته براي اثبات عقايد خود به تفسير از آيات قرآن، اشاره نكنيد يا به يك خبر واحد جعلي بلكه بايد در كتب معتبر تاريخي نوشته شده باشد كه چنين مواردي (به تواتر) در زمان حيات رسول خدا وجود داشته و مورد تاييد ايشان بوده است. اشاره به كتب متاخر و جعلي بحار و منتهي الآمال و… نيز  بيهوده است.

حضرت علي وقتي ابن عباس را براي گفتگو به سوي خوارج مي فرستد مي گويد با آنها با آيات قرآن مجادله نكن زيرا آيات قرآن تاب تفسيرها و برداشتهاي گوناگون را دارد بلكه با آنها از سنت نبوي  دليل و حجت بياور براي همين من در مورد كل سئوالات اين بخش از روحانيون مي خواهم كه از سنت متواتر و قطعي نبوي دليل بياورند.


42-  بيان فرماييد آيا وظيفة مجمع تشخيص مصلحت نظام، چيزي جز تصويب قوانين خلاف شرع و خلاف اسلام است؟ (يعني همان بدعت) (زيرا اين مجمع قوانيني كه شوراي نگهبان تشخيص داده خلاف شرع است و به مجلس برگردانده را تصويب مي كند!)


43- در زمان حكومتهاي قبلي در ايران هر گاه حاكم يا شاهي مي خواسته از قوانين اسلام سرپيچي نمايد روحانيون و علماء با انتقاد و سخنراني و… او را سر جاي خود مي نشانده اند. آيا علت ضعف و انحطاط اخلاقي و سياسي فعلي در جامعه ايران آن نيست كه روحاني نمي تواند عليه روحاني حاكم انتقاد كند و هر كسي هم كه انتقاد كند مارك وهابي و سني و كافر و آمريكايي مي خورد؟


44-  شما برخي از سخنان ائمه را كه در تاييد و ستايش حضرت عمر و ابوبكر وارد شده، حمل بر تقيه مي‌كنيد. شما معتقديد ائمه علم غيب داشته و دقيقاً مي‌دانسته‌اند در كجا و كي و توسط چه شخصي به شهادت مي‌رسند. پس با داشتن اين علم غيب، تقيه، چه معنايي داشته است؟


45- در قرآن كريم، خطاب به پيامبرصلی الله علیه و سلم آمده بگو من بشري هستم مانند شما. در نماز نيز هر روز مي‌خوانيم: اشهد ان محمد عبده و رسوله. چرا چنين عقايدي با عقايد شيعه در خصوص مقام و جايگاه حضرت علي(ع) از زمين تا آسمان فاصله دارد؟


46- در قرآن صريحا ذكر شده كه مومنين بين هيچيك از پيامبران افتراقي وجود ندارد (لا نفرق) چرا شما ائمه را از همه انبياء حتي پيامبران اولي العزم باتر مي‌دانيد.


47- چرا نبي اكرم با وجود حضور حضرت فاطمه و حضرت علي احاديثي دارند كه به اصحاب گفته اند قرآن را از برخي از اصحاب فرابگيرند؟ و چرا ايشان افرادي به جز خاندان خود را براي تبليغ اسلام به ساير قبايل مي فرستادند؟ مگر نه اينكه فقط اهل بيت صلاحيت اين كارها را دارند؟ يعني فقط: حضرت فاطمه 15 ساله و حضرت علي 25 ساله و حسن و حسين 7 و 8 ساله؟


48- اجماع يكي از ادلة مسلم فقهي در نزد شيعه است. به اجماع يك ميليارد نفر از مسلمانان واقعي عقايد شما خرافي و شرك آميز و باطل است. پس چرا شما گوش شنوا نداريد؟


49- علت برخورد گزينشي شما با وقايع تاريخي چيست؟


50- تمامي استنادات و تنها برگ برنده شما اين است كه مي گوييد دلايل ما در كتب اهل سنت نيز وجود دارد! لطفاً بيان بفرماييد اشاره به وجود 13 امام و اشاره به تحريف قرآن در كتب شيعه آيا مي تواند عليه شيعه بكار رود؟ و اينكه بگوييم: شيعه به اين مسائل معتقد است؟ به هر حال تفاوت شما با اسلام شناسان مغرض غربي (كه با استناد به روايات و افسانه هاي دروغين موجود در كتب تاريخي مسلمانها) اسلام را مي كوبند در چيست؟


51- آيا اين شيعه نبود كه با توهين به همسر مورد علاقة پيامبرصلی الله علیه و سلم و خلفاي اول و دوم و سوم مورد علاقة يك ميليارد مسلمان، بي احترامي و هتك مقدسات را باب كرد تا اينكه غربي ها كاريكاتور نبي اكرم را بكشند. پس: خدا لعنت كند كساني را كه اساس اين كار را بنيان نهادند! (پس: اللهم لعن اسس اساس الظلم و الكذب و الخرافه في الايران و الاسلام)


52- در قرآن كريم آمده:[إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلَامُ] {آل عمران:19}: دين نزد خدا فقط اسلام است. و سخني از صدها مذهب و فرقه، ساختة ذهن بيمار بشر، نيامده آيا اگر روز قيامت كسي بر مذهب و راه و روشي جز دين اسلام باشد نزد خدا پذيرفته است؟


53- آيا داشتن اسم مسلماني كافي است يا اگر كسي رسم و روشش توحيد و بر مبناي اصول اسلام باشد پسنديده تر است؟


54- نظر شما (يا بهتر بگوييم سفسطه و توجيه شما) در خصوص اين احاديث كه در كتب معتبر و اصلي و قديمي شيعه آمده چيست؟  در كتاب تهذيب و وسائل الشيعه بنقل از جراح مدائني آمده كه جعفرصادق فرمود: (لا تبنوا علي القبور ولا تصوروا سقوف البيوت فإن رسول الله  صلي الله عليه وسلم كره ذلك)  بر قبرها بنا نسازيد و سقف خانه‏ها را پر از تصوير نكنيد كه رسول خدا صلي الله عليه وسلم  اينكار را ناپسند شمرده است.

همچنين در مآخذ فوق و نيز در كتاب «من لا يحضره الفقيه» (از كتب اربعه‌ي شيعه) باب مناهي پيامبر صلي الله عليه وسلم بنقل از يونس بن ظبيان آماده كه جعفرصادق فرمود: (نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يصلي علي قبر أو يقعد عليه أو يبني عليه)« رسول الله صلي الله عليه وسلم  نهي فرمود از اين كه بر قبري نماز گزارند يا برآن بنشينند و يا برآن بنا سازند».

(عن ابي الهياج الاسدي قال: قال لي علي بن ابي‏طالب ألا أبعثك علي ما بعثني عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته و لا قبرا مشرفا إلا سويته)« از ابوالهياج اسدي روايت شده كه گفت: علي بن ابي‏طالب به من گفت تو را انتخاب مي‏كنم بر آنچه رسول الله صلي الله عليه وسلم من را بر آن انتخاب كرد وآن اين است كه هيچ عكس و تصوير و مجسمه‏اي را فرونگذاري جز آنكه آن را پاك نمايي و از بين ببري و هيچ قبري را فرونگذاري جز آنكه آن را تخت نمايي».

در كتاب وسائل الشيعه چاپ سنگي جلد اول ص/ 209 از كليني بدين صورت نقل شده است: (عن ابي‎عبدالله قال: قال امام علي(رض) بعثني رسول الله صلي الله عليه وسلم إلي المدينة في هدم القبور و كسر الصور)« جعفرصادق گفت: امام علي فرمود، رسول خدا  صلي الله عليه وسلم من را جهت تخريب(بنا و گنبد) روي قبور و شكستن تصاوير و مجسمه‏ها به سوي مدينه مامور و رهسپار كرد».

همچنين امام نووي در شرح مسلم(ج4، ص/301 الي 304 ارشاد الساري) آورده است: (قال الشافعي في الام: و رايت الائمة بمكة يأمرون بهدم ما يبني و يؤيد الهدم قوله صلي‌الله عليه وسلم (و لا قبرا مشرفا إلا سويته …))« امام نووي مي‏فرمايد: امام شافعي در كتاب الام فرموده است: در مكه مشاهده نمودم كه ائمه دستور دادند بناي روي قبور را ويران نمايند و اين عمل را فرموده‌ي رسول الله صلي الله عليه وسلم  كه فرموده: (و لا قبرا مشرفا إل سويته) تأييد مي‏كند.


55- عده اي از سقيفه بر مي گشتند حضرت علي از آنها مي پرسد مهاجرين چگونه بر انصار غلبه يافتند مي‌گويند با حديث: الائمه من القريش.حضرت علي مي‌فرمايد: چرا از اين حديث استفاده نكردند كه پيامبر اكرم مرتب سفارش انصار را به مهاجرين مي كردند؟ مي گويند از كجاي اين حديث، رياست و خلافت مهاجرين، معلوم مي شود. حضرت علي مي گويد: از آنجا كه اگر خلافت در انصار بود پيامبر‌اكرم، سفارش مهاجرين را به انصار مي كردند و نه سفارش انصار را به مهاجرين. اكنون سئوال من اينجاست: آيا آنهمه كه پيامبر اكرم، سفارش اهل بيت و خاندان خود را به ديگر مردم مي كردند دليل بر اين نبوده كه خلافت در خاندان ايشان نبوده است. به ديگر سخن: اگر مردم مي دانسته اند كه خلافت به صورت موروثي در خاندان علي است آيا نبايد يك نفر تعجب كند و بلند شود و بگويد: يا رسول الله، شما بايد سفارش ما را به دستگاه خلافت بكنيد كه هواي ما را داشته باشند و نه سفارش آنها را به ما؟!!! (ضمن اينكه چرا حضرت علي نمي گويند منظور از الائمه: من و فرزندان من هستند؟)


56- محققين تاريخ مي دانند چيزي به نام خطبه فدكيه وجود نداشته است (زيرا در كتاب بلاغاه النساء شخصي كه دارد روايت را براي مولف مي گويد 120 سال قبل مرده بوده است!!!) حمله اي نيز به خانة فاطمه صورت نگرفته است و حسن و حسين را نيز ام البنين و… بزرگ كردند. علت فضيلت تراشي شما براي برخي شخصيتهاي تاريخي چيست؟ براستي آيا حضرت خديجه و سميه بانوهاي اول اسلام نبوده‌اند؟ يا دختري كه عليرغم محبت فراوان پيامبر نسبت به او و فرزندانش در سن 18 سالگي (يا 28 سالگي) وفات مي كند؟ و تاثيري در وقايع صدر اسلام نداشته است. براستي بهترين كتاب در اين مورد كتاب فاطمه فاطمه است اثر دكتر شريعتي مي باشد من هر چه اين كتاب را خواندم عليرغم نثر قوي و مطالب آموزنده آن، چيزي در خصوص فضيلت و برتري افرادي خاص، دستگيرم نشد.


57- چرا شيعه برخي از احاديث عكرمه و سويد ابن غفله را قبول دارد و برخي را نه؟ (به عنوان نمونه خطبه شقشقيه از عكرمه را قبول دارد ولي روايتي كه مي‌گويد اهل بيت مشمول همسران پيامبر نيز مي شده اند را چون راوي عكرمه است قبول ندارد. يا حديثي كه حضرت علي فرموده هر كس مرا بر ابوبكر و عمر برتري داد بر او حد مفتري مي زنم چون راوي، سويد ابن غفله است را قبول ندارد در صورتي كه بسياري از احاديثي كه مورد علاقه شيعه است متعلق به همين سويد ابن غفله است)


58- شما مي گوييد: اصول دين، تحقيقي است و نه تقليدي. پس چرا همة مردم بايد در تحقيقات خودشان، پيرامون اصول دين (يعني توحيد و نبوت و معاد و اصول مذهب: عدل و امامت) دقيقاً به همان  نتايجي برسند كه شما بر اساس تقليد و تلقين و تعصب و كينه و پيروي از گذشته گان گمراه خود، رسيده ايد؟  و آيا نام چنين روشي، تقليد است يا تحقيق؟!!!


59- شما و همه مسلمانان، خداوند را ستارالعيوب  مي دانند. چرا عقيده داريد نامه اعمال شما هر هفته به ملاحظه امامان مي رسد؟ اينگونه آيا دارالسلام براي آنها دارالحزن نمي شود؟ و اينگونه ستارالعيوبي خداوند چه مي شود؟


60- آشكارترين نوع شرك آن است كه صفات خالق را براي مخلوق قائل شويم چرا وقتي در متون و سخنراني هاي شما دقيق شويم به چنين عقايدي برمي خوريم: (عدم امكان خطا و اشتباه براي ائمه – داشتن علم غيب و علم لدني كامل – حي و حاضر بودن در همه جا و همه ساعتها – شنوايي و بينايي در ممات و حيات)


61- شما طي حديثي معتقديد كه هر كجا از قرآن آيه اي با يا ايها الذين آمنوا شروع شده مصداق اتم و اكمل آن حضرت علي هستند آيا نعوذ بالله حضرت علي مصداق اين آيات هستند: اي كساني كه ايمان آورده ايد ربا نخوريد – اي كساني كه ايمان آورده ايد صدايتان را جلوي پيامبر بلند نكنيد – اي كساني كه ايمان آورده ايد در حالت مستي نماز نخوانيد – اي كساني كه ايمان آورده ايد چرا مي گوييد آنچه را عمل نمي كنيد و… البته بر منكر اينكه حضرت علي يكي از بهترين مومنان و اصحاب نبي اكرم بوده اند لعنت. ولي چرا دروغ و چرا جعل حديث؟


62- خداوند در قرآن كريم فرموده: كيست ظالمتر و ستمگرتر از كسي كه بر خدا دروغ مي بندد. در اين تحقيق، ثابت شد بسياري از تفسيرها و شان نزولهايي كه شما به آن عقيده داريد و به خداوند نسبت مي دهيد دروغ است.چرا دست از سر اين مردم بر نمي داريد؟


63- حضرت علي فرموده اند آيات قرآن بعض آن مفسر و مبين بعض ديگر است. و قرآن را امام خود معرفي كرده‌اند. در قرآن كريم نيز كلمات متعددي دال بر اين حقيقت وجود دارد. خطاب اكثر آيات: يا ايهاالناس و يا ايهاالمومنون است و دعوت به تعقل و تفكر و تدبر و آن هم دقيقا با همين واژه ها. بسياري جاها گفته اين كتاب نور است فرقان و وسيله جدايي حق از باطل است ذكر است تفصيل آن در خود آن است (با واژ ه هاي تفصيل، يفصل، بيان و…)روي چه حساب شيعه تنها مرجع توضيح قرآن را ائمه مي داند؟ در حاليكه حتي همين ائمه به تواتر گفته اند اگر حديثي از ما به شما رسيد و مخالف قرآن بود آنرا به سينة ديوار بزنيد! با همة اينها علامه بزرگوار سيد مصطفي حسيني طباطبايي تفسيري دارد از حضرت علي در توضيح آيات قرآن كريم چرا شما به اين كتاب اجازه چاپ نداده ايد؟ و حتي سايت آنرا فيلتر كرده ايد؟در انتها براي اينکه بدانيد کارمندان مذهب در همه زمانها و مکانها حضور مستمر و جدي و خطرناک، داشته و دارند، توجه شما را به سخنراني زير از ويکتور هوگو زماني كه در مجلس فرانسه نماينده بوده جلب مي‌کنم که خطاب است به نمايندگان کاتوليکها در مجلس. (به عبارتي همان خوارج حزب اللهي خودمان) كاتوليكها مي‌خواسته اند امر تعليم و تربيت در فرانسه را به دست بگيرند (آيا فاجعه اي بزرگتر از اين سراغ‌داريد!) نگاه کنيد ويکتور هوگو با چه جوش و حرارتي با اين خوارج احمق، به مخالفت بر مي‌خيزد:
اي سروران، اين قانون، قانون سياسي نيست قانون خدعة جنگي است. و من به فرقه‌اي كه اين قانون را انشاء يا القاء كرده است به آن فرقه كه عيان نيست اما فعال است و نمي دانم در حكومت است يا در مجلس است اما مي دانم همه جا هست و گوشش تيز است و آواز مرا مي شنود مي گويم: آنچه من مي‌خواهم تعليم حقيقت دين است نه اصول فلان فرقه و حزب! تزوير و ريا نمي خواهم. آسمان مي‌خواهم. دست اندازي يك منبر را بر منبر ديگر روا نمي دارم. به جاي معلم، كشيش نمي‌خواهم. تعليم كردن، ساختمان كردن است و من از آنچه شما مي سازيد بيم دارم. ما جوانان فرانسه را به شما نمي‌دهيم! زيرا ما به امانت مي سپاريم اما شما به ملكيت مي‌گيريد. و من مي‌خواهم اخلاف ما يادگار خود ما باشند و نمي خواهم دست شما بر سرشان و دم شما همدمشان باشد! من نمي خواهم آنچه پدران ما ساخته اند شما خراب كنيد! پس از آن شرافت اين ننگ را نمي‌خواهم! اين رسم ديرين شماست كه زنجير به گردن مي‌گذاريد  و مي گوييد آزادي است! عذاب مي كنيد و مي‌گوييد عفو عمومي است! من اشتباه نمي كنم. من شما را به جاي دين قبول نمي كنم. شما انگل دين و آفت دينيد! شما ديندار نيستيد. عَلَم داريد و معني آنچه مي گوييد نمي فهميد. شما قدس را بازي نمايش مي‌كنيد! و به كارهاي خود و نيرنگها و خدعه ها و پشت‌هم‌اندازيها و هوس رانيهاي خود آميخته مي سازيد. مادر مي گوييد اما كنيز مي‌خواهيد! شما را به خدا، دين را به پيچ و تاب سياست ميندازيد. خودتان را دين جلوه مي‌دهيد كه آنرا تباه مي كنيد و هم اكنون به واسطة وجود شما او (يعني دين) به تحليل مي‌رود. نفرتي كه شما نسبت به خود جلب مي كنيد به او هم تاثير مي بخشد! حقيقت اين است كه او (دين) از شما بيزار است شما از او دوري بجوييد تا مردم به او نزديك شوند. بگذاريد اين مادر محترم، بي كس شود آنوقت ببينيد آن بي كسي، چگونه مردم را به سوي آن خواهد شتابانيد!!! و مسكيني او چه اندازه ماية توانايي و شكوه و جلال او خواهد شد… ما فرقة شما را مي‌شناسيم قبالة كهنة حزب شما پيش ما هست. مي دانيم كه شما چقدر خوب، پاسباني دين مي كنيد! دو محافظ بزرگ كه بر آن گماشته ايد مي‌شناسيم: يكي جهل است و يكي عقايد سخيف!  حزب شماست كه علم و معرفت را محجوب مي كند و نمي گذارد مومنان از كتاب دعا تجاوز كنند! و افكار را در حدود تعليمات خود مقيد مي سازيد. تاريخ حزب شما در گزارش ترقيات انسان، ثبت است اما به خط معكوس! يعني به صورت مزاحمت و مخالفت! آري، فرقة كاتوليك يا هر اسم ديگر كه به خود بدهيد شما را مي شناسيم و ديرگاهي است كه دلها از شما آزرده و با شما مخالف است و مي دانند كه شما عقل انسان را محبوس مي‌كنيد و همواره مي پرسند از جان ما چه مي خواهيد؟ اگر مغز انسان را مانند صفحة كتاب، پيش چشم شما باز كنند و به اختيار شما بگذارند همه را حك مي‌كنيد و خط مي‌كشيد. از اين بالاتر بگويم كتابي كه آسمان آمده است و براي مردم روي زمين مانند قرآن براي مسلمانان و ودا براي هنود، معزز و محترم است شما آن كتاب را هم حجر مي‌كنيد مگر نه بعضي از پاپها مردم را از خواندن تورات منع كردند!… من براي اين كشور، حق و عدالت مي خواهم و رشد دائمي و نه حقارت، قدرت مي‌خواهم نه بندگي، بزرگي مي خواهم نه كوچكي. هستي مي خواهم نه نيستي. شما مي‌خواهيد فرانسه را متوقف كنيد. فكر انسان را متحجر سازيد نور الهي را خاموش نماييد روح را ماده كنيد. شما مقتضيات زمان را نمي‌بينيد و در اين دوره بيگانه هستيد


مطالب این پست از کتاب ارزنده
آلفوس
اثر
علیرضا حسینی
گرفته شده است
نسخه جاوا مخصوص موبایل

Advertisements
نوشته شده در چالش ها. 14 Comments »

14 پاسخ to “شیعه پاسخ دهد!”

 1. حسین Says:

  با تمام چرتو پرتایی که نوشتی حاومی اول صهیونیسم که مسجد القصی را داره خراب می کنه واهبیون هستند اصلا چندتا تظاهرات در عربستان برعلیه صهیونیسم شده باشه بر فرض شیعه از صهیونیسم بدتر ایا دلیل می شه تا در برابر تخریت مسجد القصی سکوت کنی واقعیت اینکه وقتی وهابیت انگلیس تشکیل داد تعد دادن از صهونیسم حمایت کنه قابل توجه که 7 درصد درامد حج عمر تو جیب اسراییلی ها می ره!!! لابد پول می دن تا مسجد القصی را خراب کنن تا جاش کنیسه بسازن

  • علی Says:

   فعلا بحث بر سر مشکلات و خرابیهای مذهب و مملکت شماست.
   شما کلاه خودتان را بگیرید باد نبرد، نمی خواهد دلسوز فلسطینیان سنی شوید.
   فلسطین هم برای شما ابزاری سیاسی شده برای رسیدن به اهداف شومتان.
   کسانیکه بجای مقابله با اسرائیل دائما به عربها و سنی ها ناسزا می گویند و جلوی رفتن مردم به سمت اهل سنت را می گیرند، اینها در واقع همکار اصلی اسرائیل در منطقه هستند. والسلام

 2. حسین Says:

  باشه سنی ماهم کار نداریم بحثم سیاسی نیست آیا تخریب مسجد القصی محل معراج پیغمبر و قبله اول مسلمین حالا تازه خرابش کردن خوب جاش دارن می خوان کنیشه بسازن باز سیاسی اینجا دیگه از قبور اهل بیت نیست که شما بخواهید خرابش کنید مسجد بازم سیاسی تازه ما محکم ایستاده ایم بادم نمی برتمون خوب ما داریم حمایت می کنیم بیایید شما بیشتر حمایت کنید و مهربان تر باشید همه جهان عرب می یاد دنبالتون احتیاج به هیچ کاری دیگه ندارید اگه تمام کسانی که دنبال ما هستن و از سنی گری دست می کشن برمی گردن دنبالتون اگر علت فقط حمایت ما از قلسطینیای سنی

 3. ابابکر Says:

  با عرض سلام و خسته نباشید به شما دوست عزیز که این گونه مباحث را می گذارید خوب است تا حقیقت بر همگان آشکار شود منهم وبلاگی در خصوص ابابکر الصدیق نوشته ام تا هر چه بیشتر با روایات و سخنانش آشنا شویم

 4. علی Says:

  شمایی که دیانتتان عین سیاستتان است.
  150 نفر مسلمان در یک روز در چین کشته شدند، چند روز هم 9 نفر مسلمان را اعدام کردند ، اسرائیل کی زندانیان مسلمان را اعدام کرد؟ لابد خون فلسطینیان رنگین تر است!! چرا در مورد کشتار مسلمانان چچن در روسیه چیزی نمی گویید؟
  چرا رجال سیاسی شما در مورد فجایع بالا خفقان گرفته اند. دلیلش این است که جیره خوار چین و روسیه کمونیست هستید و لابد با اینها وجوه مشترک بیشتری یافته اید تا با اهل سنت و عربها، چون سیاستتان عین دیانتتان است. چون فلسطین ابزاری سیاسی شده برای شما. البته باز متذکر می شوم که شما دین نیستید که بخواهید از سیاست جدا باشید یا نباشید. شما فرقه ای گمراه و منحرف هستید برای ایجاد تفرقه در میان امت اسلامی و نابودی دین اسلام. والسلام

 5. حسین Says:

  اولا می دوباره می گم سیاست عین دیانت ماست بابا خلفای شما هم اینطوری بودن سیاست عین دیانتشون بود این بود تا دولت عثمانی سنی که خودشون خلیفه می دونستن و سیاست عین دیانتشون بود حالا جند روزی چند وهابی تازه به دوران رسیده استعمار حرفی خلاف سنت پیامبر و خلفای راشدین می زنن حرف دیگه ای چون زاده استعمارن دیگه و باید این طوری حرف بزنن اولا درمورد روسیه و چین یادت رفت که ایران اعتراض کرد و تو تلوزیونم نشون داد دوما هرچیم داخل کشورشون بود و الانم تموم شده تازه 150 نفر که خودت گفتی کشته شدن نه 150 هزار نفر که فلسطینی کشته شدن و 4 میلیون نفرم آواره شدن و هنوزم کشتار ادامه داره تازه انگار قصاب صبرا و شکلیلا را نمی شناسی یا در حیفا چه کردن هم یادت نیست این بماند تازه شعارشونم یادت رفته که از نیل تا فراته یعنی تمان کشورهای اسلامی تازه قلعه خیبرم را مال خورشون می دونن و کار پیامبر غاصبیت می دونن و باید عربستان اونارو برگردونه حالا کدوم خطرناک تر چند تا فلسطینی و لبنانی و ایران جلوشون ایستاده تا این بلا رو نیارن شما دنبال اینیت که ما داریم افراد رو سنی می کنیم یادتون نره یه زمانی این اسراییل تا صحرای سینا در مصر جلو رفتته بود حالا حمایت ما از اینا شد سیاسی تازه بیت المقدس یه چیز مذهبی دینی و برای همه مسلماناست که دارن تخربش می کنن بعد تو شیعه و سنی گری هستی ایران از تمام مسلمانان حمایت می کنه باشه این عربستان وهابی از جلوی کدوم کشتار ایستاد و اعتراض کرد معلوم هیچ کدوم نه چچن و نه در چین نه در بسنی و نه در کرووزو در تمام این موارد ایران از مسمانان حمایت کرده

  • علی Says:

   اولا دوباره می گم شما دین نیستید که بخواهید از سیاست جدا باشید یا نباشید و لطفا فرقه گمراه و منحرف خود را با دین خلفا مقایسه نکنید که باعث خنده ما می شوید. شما به تخریب مساجد اهل سنت در ایران بپردازید، نمی خواهد اینقدر سنگ مسجدالاقصی را به سینه بزنید. شما به مسموم کردن علمای اهل سنت و شکنجه موحدین در اداره اطلاعات بپردازید، نمی خواهد به فکر شهدای فلسطین باشید.حکومت فرقه گرای شما با جنگ و تفرقه زنده است و با صلح می میرد، با شهید و جانباز و پلاک زنده است و برای همین خمینی می گفت: جنگ رحمت است و 4 سال هم جنگ را ادامه داد. پس حکومت شما می خواهد که در آنجا جنگ ادامه یابد و در مورد مسلمین چین باید گفت که کشته شدن یک نفر مسلمان هم مهم است حالا هرجا که می خواهد باشد. حکومتی که مترسکی درست کرده بنام وهابیت تا ذهن مردم را نسبت به اهل سنت خراب کند و بدینوسیله مردم را عرب ستیز کرده تا مبادا به سمت عربها و سنیان بروند و مبادا ایرانیان با مسلمین دیگر علیه اسرائیل متحد شوند، حالا فهمیدی چه کسی همکار واقعی صهیونیسم در منطقه است یا نه؟ چرا هر موقع جنجالی در فلسطین می شود حکام شما سر به جان عربها می کنند؟ امیدوارم تلنگری به مغزتان وارد شود ای فریب خوردگان نظام ولایت. والسلام.

 6. حسین Says:

  خوب می بینم به کشف بزرگ رسیدی که ما دین نیستیم لا بد وهابیت از مذاهب مهم است اگر وهابیت مترسک است چرا اینقدر بزگانتون که اسم نمی آورم کنارشونن خوب این به کنار شما می گویید تخریب مسجد در زاهدان بابا یه چیزی بگو باور کنیم تو اونجا ترقه منفجر شه همه می فهمن حالا مسجد خرابش بعد کسی نفهم خوب جای مسجد چی ساختن کلیسا که ما مسیحی نیستیم کنیشه اینم که مال یهودیاست لابد حسینیه که اینم احتیاج به تخریب نداره چون سیستم ساختمنی یکه خوب شکنجه دادن شما اینم از کجا می گید اینم معلوم نیست یعنی اگر اینطوری بود الان بعضی از علمایتون اینقدر راحت حرف می زدن دوما اگر راجع به مسمومیت از علمای ما هم زیاد مسموم کردن شاید یه گروه ترورستی مثل ریگی لابد انها هم از جهاد گران که هم سنی می کشن هم شیعه فقط کاری شاید با وهابی ندارن اما ما دین نیستیم بله ما مسلمانیم و مذهبمونم شیعه است نمی انگار یاید تون رفته که کی ریشه کمونیسم خشکوند با استدلالهای قوی لابد شما از هیچکدو از کتبتون و دانشمنداتون ندیدم خوب شما انقدر ادعاتون می شه که اسلام حقیقی هستین باید جواب شبهات ما که هیچ بعضی شبهات مسحیت را بدین شبهات مکاتب فلسفی را هم بدین لابد روایت از عمر در این زمینه دارین جای خود البته بحث جنگ یک بار جواب دادم که چرا بیشتر طول کشید جواب هم از اسراییل دادم که به قدرت رسید نیل تا فرات را می خواهد حالا شما چی هستی نمی دونم تفرقه عرب چیه هم که واضح چون دول عربی میگن اینا عربن بسپارید به حلش می کنیم که نمی تون چون بفکر حکومشونن خوب اینه که ما کاری نداشته باشیم بهشون بنظرت آینده چه جوری خواهد شد به صلح و صفا می گذره کنار یهودیا زهی خیال خوام که بیشترین فتنه و خیانت در زمان رسول خدا توسط یهود بوده است

  • علی Says:

   علت اینکه عوام و مقلدان نمی فهمند آنجا مسجدی از اهل سنت تخریب شده بخاطر این است که رادیو و تلویزیون در انحصار ولایتداران است تا اخبار به شدیدترین نحو سانسور شوند، و البته مقلدان اهل تحقیق و اینترنت و ماهواره هم نیستند بلکه فقط اخبار 20:30 برایشان سند است و البته در این اخبارها از شکنجه موحدین توسط اداره اطلاعات یا تخریب مساجد اهل سنت صحبتی نمی شود، وگرنه اکثر عاقلان از تخریب مسجد شیخ محمد فیض مشهد یا مسجد بجنورد یا دارالعلوم زاهدان و موارد دیگر از این قبیل با خبرند و البته به شما فقط اخبار غزه و حزب الله لبنان می رسد و تازه این مردم سنی ستیزی که من می بینم چنانچه باخبر هم شوند خیلی تحت تاثیر قرار نمی گیرند و از همه گذشته باور نکردن شما ربطی به ما ندارد، ولی چطور هر مزخرفی که آخوندها بالای منبر بگویند فوری باور می کنی؟!!! ولی سخن حق را باور نمی کنی؟!! در ضمن شما کمی در مورد تفاوتهای مذهب و فرقه و دین تحقیق کنید و بعد به اینجا بیایید و سخنان خنده دار بگویید، مثل اینکه: ما دین نیستیم و مسلمانیم و مذهبموم شیعه است!!!!!!! و در مورد دشمنی با دولتهای عربی و اهل سنت و مضرات و عواقب آن، سخن ما روشن بوده و نیازی به توضیح بیشتر نیست(عاقل به یک اشاره) و شما ظاهرا خودتان را به خواب زده اید. والسلام

 7. حسین Says:

  لاید خبر گزاران که شما از آنها خبر می گرفتی شما همه راستگوی عادل ثقه سنی یا وهابی مذهب هستند حالا همه رو شکنجه دادن همه بولتنهای خبری گفتن ما هم دیدم ما تو اینترنت بدونه فیلتر ندیدیم لاند شما اصلا شیعه ستیزی ندارین همی الان در سایتهاتون بترین توهین ها را می کنین خوب شاید اینها مسجد ضرار بودن مگر وهابیت در مدینه کم مسجد خراب نکرده چون این مساجد اسم ائمه معصومین را داشت خراب کردن یا محل تولد پیغمبر که مسجدی بود چرا خراب شد اصلا باب مسجد خرابی را وهابیت شما که پیرو عمر و صحابه هستند به را انداختند خوب اقای بیدار باهوش بالاخره با اسراییل چه کنیم شما که خیلی بیدارین بگو ما که نظرم گفتیم همه می دونن می گم اقای بیدا باشی اگر که گفتم دین نیستیم ان دینی که شما می گین وقتی که مگم ما مسلمانیم یعنی چه سوما از ظاهر بحث کردنت پیداست وهابی هستی نه سنی که اصلا وهابیت نه دین نه فرقه اسلامی و از زاده استعمار هستین با افکار باطل بیدار باش هوشیار باش اقای بیدا پایان.

 8. علی Says:

  اگر چشمانت ضعیف است یک عینک بزن آنگاه می بینی که نام هر 12 امام شما(حتی آن آخری که اصلا وجود خارجی ندارد) را به احترام شیعه بر سقف مسجدالنبی نوشته اند. در مورد مساجد ضرار باید گفت لابد در آنها روضه و مداحی نبوده و مفاتیح الجنون خوانده نمی شده و فقط قرآن خوانده می شده و برای همین ضرار شده اند در ضمن شما خودتان را اصلاح کنید و فعلا بحث پیرامون مملکت ایران و خطاهای شماست، شما می گویید وهابیون چکار کردند و چکار نکردند!! اگر کاری اشتباه است چرا شما نیز می کنید؟!! مثل اینست که بگوییم همسایه من دزدی می کند پس من هم می دزدم.(در شریعت اسلامی تنها دین داریم نه مذهب یا فرقه و آن دین هم تنها اسلام است، ولی شما می گویید مذهبم شیعه است و مسلمانم و دین اسلام دارم، اینها ضد و نقیض هستند)

 9. حسین Says:

  ببین شروع نکن به بدهنی جواب درست بده اسم دوازده امامون قبل از حمله وهابیت بوده که جرات خراب کردن نداشتن چون باید مسجد النبی خراب می کردن چشم بدونه عنک تو باز کن ببین اون قسمت ما چند سال پیشه خوب جواب از اسراییل ندادی جریان مسجد تخریب مساجد که می گی چقدر درست نمی دونم چون جریان به این مهمی رو نمی دونم فقط انگار تو می دونی و دیگران نمی دونن امام ما حاضر و زنده و از نظرها غایبه اگر حاضر بود تا الان ایشان را به شهادت رسانده بودن پس به اذن خدا ایشان انظرها غایب هستند

  • علی Says:

   کی بد دهنی کردیم عزیز دلم؟!! این لحظه فعلی را نمی دانم ولی تا 2 سال پیش هم این اسامی در آنجا بود و لابد 2 سال پیش هنوز محمد بن عبدالوهاب به دنیا نیامده بوده!!!! شما ظاهرا در این سیاره زندگی نمی کنید؟!!، باباجون کمی از این منبر آخوندها فاصله بگیر و اینقدر مغزت را دست این گمراهان نده، کمی هم به حرفهای ما گوش کن، نترس گمراه نمی شوی(اگر هم بد دهن هستیم شما به بزرگی خودتان ما را ببخشید) در مورد تخریب مساجد بروید در مورد مسجد شیخ فیض محمد مشهد تحقیق کنید، در این مورد کتاب هم نوشته شده بروید و بخوانید تا بفهمید من دروغگو هستم یا میلیونها سنی در ایران یا فقط آخوندها و اطلاعاتی ها راست می گویند. در مورد دارالعلوم زاهدان تحقیق کنید در مورد مسجد بجنورد تحقیق کنید.و اما در مورد امام زمان خداوند می تواند همانطور که صدها سال است او را را از خطر تصادفات و بیماریها حفظ کرده بطوریکه 1200 سال زنده و جوان مانده است، پس همانطور نیز می تواند ظهور او را مهیا کند و او را از خطر مرگ نیز به دور دارد. عزیزم این خطر شهادت و مرگ همیشه وجود دارد پس مهدی هیچ وقت نباید ظهور کند!!! شیخ کلینی در کتاب کافی نوشته که امامان از وقت مرگشان باخبرند و حتی به اذن خویش می میرند، پس امام زمان می داند چه موقع و به دست چه کسی می میرد و می تواند به اذن خویش زمان مرگش را تا موقع لازم به تاخیر بیندازد و البته ظهور هم بکند و حتی شما نیز این را می دانید و می گویید در اواخر حکومتش به شهادت می رسد، پس ترس از شهادت بی معنا و مسخره است و البته اینها همه می تواند تلنگری باشد برای کسی که مغزی داشته باشد. شما می گویید حاضر و زنده است ولی از نظرها غائبه، خوب من می گم این زنده با مرده فرقی نداره، اسلام و مردم به امام حی و حاضر نیاز دارند نه به کسانی که در پس پرده اند. دین اسلام یعنی تسلیم و کسی که چنین نیست در واقع مسلمان نیست و متاسفانه شما هیچ سخنی را قبول نمی کنید.(کمی به دید یک دوست به ما بنگرید نه یک دشمن)
   در مورد اسرائیل مشخص است که همه مسلمین و دولتهای اسلامی مقصرند و ما نیز اینرا قبول داریم ولی موضوع اینجاست که دولت ایرانی نیز تاجی بر سر کسی نزده و تازه در تفرقه بین عجم و عرب و شیعه و سنی کوشیده است. در مورد اسرائیل همه مسلمین باید متحد شوند(یا حتی 3 کشور همچون ایران و عربستان و ترکیه کافیست) و اگر صهیونیستها با مذاکره و صلح براه نیامدند(که به احتمال قوی براه نمی آیند) آنوقت سفره این ننگ جهانی را از زمین بردارند. یک میلیارد مسلمان اگر فوت کنند، اسرائیل که چه عرض کنم حتی امریکا را نیز باد می برد.والسلام.

 10. سیف Says:

  یا ایها الرسول بلغ انزل ما فیه -من کنت مولا فهذا علی مولا-انامدینه علم و علی بابه ها -حدیث مباهله- حدیث قدیر -تا کور شود هر انکس که نتواند دید


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: